Sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość – udaj się do notariusza!

Sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość – udaj się do notariusza!

Zamierzasz sprzedać mieszkanie albo dom? A może kupujesz własne „M” albo działkę? W takim przypadku nie zapominaj o tym, że konieczna będzie wtedy wizyta w kancelarii notarialnej!

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że każda transakcja nieruchomości zgodnie z Polskim prawem musi być potwierdzona u notariusza, a umowa kupna / sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Gdzie umówić się do notariusza? Jak wybrać dobrą kancelarię notarialną?

Jak zawierać transakcje nieruchomości?

Transakcje nieruchomości opiewają najczęściej na spore sumy. Dodatkowo niosą one ze sobą konsekwencje w postaci zmiany własności nieruchomości, co pociąga za sobą także kolejne obowiązki dotyczące zarówno kupującego, jak i sprzedającego nieruchomość.

Aby sprzedać albo kupić nieruchomość, konieczne jest zawarcie umowy kupna / sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym. Warto pamiętać o tym, że nie może mieć ona jednak formy zwykłej umowy, lecz musi mieć ona postać aktu notarialnego.

Akt notarialny jest rodzajem dokumentu, który przygotowywany jest przez notariusza. Ma on na celu potwierdzenie dokonania czynności prawnej. Jedną z tego typu czynności jest sprzedaż lub kupno nieruchomości.

Co, gdy umowa kupna / sprzedaży nieruchomości nie będzie miała formy aktu notarialnego?

W takiej sytuacji, gdy umowa kupna czy sprzedaży nieruchomości nie zostanie zawarta jako akt notarialny, będzie powodowało to bezskuteczność czynności prawnej. W praktyce zatem do transakcji nie dojdzie, dlatego też nieruchomość nie przejdzie na kupującego.

Właśnie dlatego należy zawsze pamiętać o tym, że umowy kupna / sprzedaży nieruchomości muszą być zawierane w formie aktów notarialnych, ponieważ w przeciwnym przypadku nie będą one skuteczne.

Jak zawrzeć umowę kupna / sprzedaży nieruchomości u notariusza?

Aby dokonać zawarcia umowy kupna / sprzedaży nieruchomości, na przykład domu, mieszkania czy działki, konieczne będzie umówienie się na wizytę w kancelarii notarialnej. Termin wizyty musi odpowiadać wtedy zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu, ponieważ muszą oni oboje uczestniczyć w sygnowaniu umowy.

Warto zawsze wcześniej umówić się na wizytę u notariusza, ponieważ w większości kancelarii interesanci przyjmowani są na konkretną godzinę. Można mieć wtedy pewność, że zostanie się przyjętym, a sprawa zostanie załatwiona zgodnie z literą prawa.

Dodatkowo wcześniej należy także przekazać do kancelarii notarialnej dokumenty związane z transakcją, co pozwoli notariuszowi na przygotowanie niezbędnego aktu notarialnego.

Dokładne informacje o tym, co będzie potrzebne do zawarcia umowy notarialnej kupna / sprzedaży nieruchomości można znaleźć na stronach internetowych kancelarii oraz uzyskać podczas rozmowy z pracownikiem kancelarii notarialnej.

Jak wybrać kancelarię notarialną?

Gdy potrzebny jest notariusz Kraków to miasto, gdzie funkcjonuje wiele kancelarii notarialnych. Aby wybrać odpowiednią, warto wcześniej zapoznać się z różnymi ofertami, co można obecnie zrobić również w internecie.

Za usługę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego należy zapłacić. Koszt zależny jest od wartości nieruchomości.

 

 

Dodaj komentarz