Dlaczego warto oszczędzać na emeryturę?

Specjaliści ostrzegają, że przyszła emerytura, wypłacana przez ZUS będzie stanowić jedynie 40 proc. naszej ostatniej pensji. Oznaczać to będzie, że nasz dochody bardzo spadną. W związku z tym lepiej zawczasu pomyśleć o odkładaniu pieniędzy. Jakie sposoby oszczędzenia wybrać? Lepszy będzie fundusz, lokata czy obligacje skarbowe?

Jak oszczędzać na emeryturę? Lokata czy fundusz?

Wybór optymalnego sposobu oszczędzania na emeryturę wymaga wiedzy oraz sprecyzowania oczekiwań, potrzeb i umiejętności. Jednym ze sposobów odkładania na przyszłą emeryturę jest założenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) czy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Umowę o prowadzenie IKE i IKZE można zawrzeć wybierając jedną z pięciu rodzajów uprawnionych do tego instytucji. Są to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe (TU), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), domy maklerskie oraz powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Różnią się poziomem ryzyka inwestycyjnego, na jakie wystawia się oszczędzający, a w konsekwencji także potencjałem zysku. Wybór optymalnego dla danej osoby rozwiązania nie jest trudny, wymaga jednak pewnego rozeznania oraz sprecyzowania jej oczekiwań i potrzeb, a także umiejętności. Najprostszą formą IKE/IKZE jest umowa z bankiem. Środki na dodatkową emeryturę odkłada się na specjalnym koncie oszczędnościowym, którego oprocentowanie może być zmienne i nie odbiega od warunków rynkowych, więc nie można liczyć na to, że osoba odkładająca na emeryturę będzie dodatkowo premiowana. Warto zwrócić uwagę na kapitalizacja odsetek.

Na czym polega emerytura z lokaty?

Lokata to forma umowy z bankiem i jedna z najprostszych form oszczędzania. Umowa zostaje zawarta w momencie wpłacenia na lokatę odpowiedniej sumy pieniędzy – albo jednorazowo, albo co jakiś czas dokonuje się stałych i systematycznych wpłat. Wpłacając pieniądze, zobowiązujemy się, że nie wypłacimy z niej pieniędzy. Po upływie tego terminu bank oddaje nam zawartą na lokacie kwotę wraz z naliczonymi odsetkami. W taki sposób będzie wypłacona emerytura, a im większy wkład, tym większe oprocentowanie proponuje bank. Utrata pieniędzy z tradycyjnych lokat nie jest możliwa, gdyż są one ubezpieczone od bankructwa banku.

Co jeśli nie lokata? Jak działają obligacje bankowe i fundusz inwestycyjny

Obligacje skarbowe są oferowane przez Ministerstwo Finansów. Można kupić obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu oraz trzy-, cztero- i dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu. Oszczędzający ma wybór, może bowiem wszystko inwestować tylko w jeden rodzaj obligacji, dwa, trzy albo we wszystkie cztery. Samodzielnie może też określić proporcje, w jakich po dokonaniu wpłaty na rachunek automatycznie będą lokowane we wskazane rodzaje obligacji. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, niczego nie gwarantują, a oferują jedynie szansę na zysk, który w skali roku może być nawet dwucyfrowy. Spośród oferowanych przez TFI funduszy można skonstruować portfel, określając procentowy udział poszczególnych funduszy.

Jeśli chcemy w dojrzałym wieku cieszyć się nie tylko dobrym zdrowiem, lecz także możliwością podróżowania i cieszenia się życiem, musimy zadbać o emeryturę. Oszczędzajmy pieniądze lokując je w obligacjach lub na lokacie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *