Rodzaje podatków w Polsce

Nikt nie lubi płacić podatków, ale że pewne są tylko śmierć i podatki, nie ma przed nimi ucieczki. Bez tej daniny dla państwa nie mogłaby istnieć żadna nowoczesna cywilizacja. Każdego roku polski obywatel oddaje państwu kilkanaście tysięcy złotych. Warto wiedzieć, jakie rodzaje podatków występują w Polsce.

Podział podatków na pośrednie i bezpośrednie

Podstawowym z podziałów jest podział podatków na bezpośrednie i pośrednie, gdzie kryterium jest stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła dochodu.

Podatki bezpośrednie związane są ze zdolnością płatniczą podatnika i są ściągane z jego dochodu bądź majątku. Ten rodzaj podatków jest nieprzerzucalny lub trudno przerzucalny, a jest nim między innymi podatek przychodowy, dochodowy, majątkowy. Podatki pośrednie są tymi bardziej sprytnymi, gdyż ukryte są w cenach towarów i usług. Nie mają one żadnego związku z majątkiem płatnika. Jeśli kupujemy cokolwiek w sklepie, płacimy podatek VAT wliczony w cenę towaru. Podatkiem pośrednim jest także akcyza, która wliczana jest choćby w cenę benzyny.

Kim jest podmiot podatku?

Podmiot podatku to ten, kto musi go płacić, ale i ten, kto go ustanawia i pobiera na swoją rzecz. Wyróżniamy podatki centralne, lokalne i wspólne. Podatki centralne zasilają budżet państwa, a wśród nich wyróżniamy następujące rodzaje danin: od towarów i usług, akcyzowy, od gier, ryczałt. Podatki lokalne zaś tworzą budżet samorządów terytorialnych, a zalicza się do nich następujące rodzaje podatków: od nieruchomości, od spadków i darowizn, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych. Podatkami wspólnymi nazywa się te, które po części zasilają kasę Skarbu Państwa, a po części samorządy terytorialne. Są to: podatek od osób fizycznych (85 procent dla budżetu i od osób prawnych (95 procent dla budżetu państwa).

Co oznacza określenie „przedmiot podatku”?

Inną klasyfikacją jest podział podatków ze względu na przedmiot podatku. Wyróżnia się podatki:

przychodowe, dochodowe, obrotowe i majątkowe. Podatki przychodowe nakładane są na wszystkie otrzymane przez podatnika środki. Przedmiotem podatku jest bowiem przychód. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega zatem wpływ brutto łącznie z kosztami jego uzyskania. Podatek dochodowy zaś płacony jest od przychodu po potrąceniu kosztów jego uzyskania, czyli podstawą opodatkowania jest dochód, a płacą go wszyscy ci, którzy uzyskują dochód. Wyróżniamy dwa rodzaje tego podatku: od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT).  Podatki obrotowe liczy się na podstawie obrotu, czyli wielkości sprzedaży. Do podatków obrotowych należą: ogólny podatek obrotowy (np. VAT), który wliczony jest w cenę towaru i obciąża nabywcę. Podstawę podatku majątkowego stanowi majątek podatnika, a majątkiem są nieruchomości, grunty i budynki oraz budowle, biżuteria, dzieła sztuki. Obłożony nim może być cały majątek lub niektóre jego składniki.

Płacenie podatków nie należy do przyjemności, ale musimy pamiętać, że dzięki podatkom opłacana jest działalność wspólnego dobra, jakim jest nasze państwo. Z naszych podatków opłacane są szkoły, urzędy, szpitale, miasta się rozwijają i powstają nowe drogi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *