Design Thinking – niezbędne kompetencje w zarządzaniu

Design Thinking, czyli myślenie projektowe, jest metodologią, w której poszukuje się nowych, innowacyjnych rozwiązań. Analizując potrzeby klienta, pozwala się myślom płynąć swobodnie, co prowadzi do wielu nowych odkryć. Twórcze poszukiwanie innowacji jest przydatne także w zarządzaniu.

Czym jest Design Thinking?

Design Thinking to nowoczesna metoda projektowania, polegająca na tworzeniu innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. W myśleniu projektowym należy skoncentrować się na użytkowniku, a rozwiązania należy szukać z zespołem pomocników. Spojrzenie na problem z wielu perspektyw jest bardzo inspirujące.

Jak działa Design Thinking?

Design Thinking jest usystematyzowanym podejściem do procesu innowacji. Ten typ pracy można wdrażać do zarządzania zespołem, przenosząc mechanizmy znane z myślenia projektowego. Pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw. W organizacji, analogicznie, należy wdrażać do pracy osoby, które mają różne spojrzenie na dany problem. Celem pracy zespołu jest wygenerowanie oryginalnego rozwiązania oraz sprawdzenie jego działania na etapie prototypowania.

Kto może pracować metodę Design Thinking?

Metoda projektowa znajdzie zastosowanie w firmach, fundacjach, szkołach i wszystkich organizacjach, które poszukują innowacji, w których pojawiają się problemy dla których nie ma jednego, oczywistego rozwiązania. Celem tej metody jest wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Stosowanie jej w zarządzaniu może prowadzić do wprowadzenie innowacyjnych usług czy rozwiązań, które usprawniają pracę organizacji, a w firmach świadczących usługi, mogą skutkować wprowadzeniem nowej, atrakcyjnej oferty.

Etapy Design Thinking

Twórcze poszukiwania innowacji rozpoczynają się od zdefiniowania problemu wymagającego rozwiązania. Kolejnym krokiem jest powołanie multidyscyplinarnego zespołu, który pracuje nad jego rozwiązaniem. Zespół pracuje metodą burzy mózgów, po której następuje etap szkicowania rozwiązań i tworzenia prototypu. Zadaniem menedżera jest aktywne nadzorowanie tych prac. Lider nie tylko proponuje rozwiązania, ale obserwuje, jak pracuje zespół. W ten sposób poznaje predyspozycje swoich podwładnych, a wiedza te będzie przydatna podczas przydzielania kolejnych zadań. Design Thinking jest bowiem podejściem kreującym innowacyjność, pozwala pracownikom na bardzo aktywną koncentrację na zadaniu.

Idea Design Thinking czyni organizacje mistrzami elastyczności, gdyż wymusza dostosowanie się do rynku i potrzeb klientów. Dobry menedżer w pełni wykorzystuje potencjał swoich podwładnych, a pozwalając im na kreatywność, staje się współautorem innowacyjnych, wartościowych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *