Czym są usługi VAS?

VAS to skrót od angielskiego terminu Value Added Services  oznaczającego dosłownie usługi wartości dodanej. W praktyce określenie to odnosi się do szerokiego wachlarza usług świadczonych przez firmę w celu podniesienia wartości własnego produktu czy oferty. Usługi VAS dotyczą wielu gałęzi